Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 zijn de regels omtrent het ontslagrecht gewijzigd. Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen:

1. Ontslag via UWV of via kantonrechter

Bij bedrijfseconomische redenen of ontslag bij langdurig arbeidsongeschikt gaat via het UWV. Bij alle andere oorzaken dient  de ontslagprocedure nog via de kantonrechter te lopen.

2. Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding heet tegenwoordig transitievergoeding en deze krijgt de werknemer indien hij/zij langer dan twee jaar in dienst is geweest. Dit geldt ook als de contractduur afloopt, dus niet alleen bij ontslag. Vandaar de naamswijziging.

3. Hoogte vergoeding

Per gewerkt jaar ontvang je 1/3e maandsalaris en als je langer dan 10 jaar in dienst bent is dat zelfs de helft van je maandsalaris. De Maximale uitkering bedraagt maximaal 75.000 tenzij jouw jaarsalaris hoger was. Bij nalatigheid, discriminatie of andere verwijtbare aangelegenheid heeft de rechter het laatste woord in de hoogte van de uitkering.

4. Hoger Beroep

Je bent ontslagen maar je bent het er niet mee eens. Het nieuwe ontslagrecht geeft je de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hiermee kan je de procedure verlengen mar of je ooit nog sprake zal zijn van een onverstoorde arbeidsrelatie blijft de vraag.

5. WW-duur

De periode van WW wordt verkort. De maximale WW-duur wordt van 38 maanden stapsgewijs afgebouwd tot maximaal 24 maanden in medio 2019. De maatregelen gelden alleen voor nieuwe WW-ontvangers. Huidige uitkeringsgerechtigden worden ontzien.

6. Kortom

Voor de werkgevers is het nieuwe ontslagrecht een verademing. Mensen ontslaan wordt een stuk makkelijker en de achterliggende gedachte is dat dit voor de economie en de werkgelegenheid bevorderlijk is. Voor de werknemer is het minder fraai.