Concurrentiebeding

Bij het tekenen van je arbeidscontract zie je bij sommige functies concurrentiebeding staan. Dit is een beperking die van belang is voor jouw carrière na deze functie. Het beperkt jou in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of in het werken voor concurrerende partijen. In sommige gevallen geldt een van deze beperkingen alleen voor een bepaalde regio of voor een bepaalde tijdsduur. Lees dus je contract goed door voordat je het tekent.

Relatiebeding

Een relatiebeding, wat soms onderdeel is van een concurrentiebeding,  houdt in dat je als ex-werknemer niet bij relaties mag gaan werken en/of deze benaderen om over te stappen naar je nieuwe werkgever.

Verandering sinds 2015

Als je na 1 januari 2015 een arbeidscontract aangaat dan zijn de regels anders dan daarvoor. Bij een tijdelijk contract mag er namelijk, in de nieuwe regeling, geen sprake zijn van een concurrentie cq. relatiebeding. Dit geldt alleen voor vaste contracten. Maar er is één uitzondering:

De Nederlandse regelgeving geeft een werkgever die overduidelijke belangen heeft een uitzonderingspositie. De werkgever dient deze zwaarwegende belangen dan wel duidelijk toe te lichten in het contract. Indien de werkgever alleen de standaard opgenomen verklaring hanteert dan blijft de maatregel van kracht dat er bij tijdelijk dienstverband er geen sprake kan zijn van een concurrentiebeding.

Ongedaan maken

Als je vastzit aan en concurrentiebeding en je wilt er van af, dan is de eerste stap praten met je huidige werkgever. Vaak kan je in een gesprek toelichten dat jouw nieuwe functie en/of bedrijf geen directe concurrentie is en dat daarmee het beding beëindigd kan worden.  Zet deze afspraken altijd op papier dat voorkomt later eventuele onduidelijkheden.

Rechter

Lukt dat niet dan is mediation door een onafhankelijke derde wellicht een oplossing. Mocht ook die poging mislukken dan kan je altijd nog naar de kantonrechter toe. Deze kan zowel het concurrentiebeding ongeldig maken als wel intomen. Maar het allerbeste blijft toch om je arbeidscontract zorgvuldig door te lezen voordat je tekent.