Arbeidsovereenkomst

Een nieuwe baan is een feestelijke aangelegenheid. Je hebt (lang) naar de ideale gezocht en bent glansrijk uit de sollicitatieprocedure gekomen. Gefeliciteerd! Maar voordat je de champagne opentrekt, kijk goed naar de arbeidsovereenkomst. Hier zitten soms wat haken en ogen aan die belangrijk zijn voor je verdere loopbaan. Hieronder worden de belangrijkste punten kort belicht.

Collectieve arbeidsovereenkomst CAO

In een cao worden afspraken van een bepaalde sector vastgelegd. Dit verschilt per sector, zo heeft de bouw andere cao-voorwaarden dan de financiĆ«le sector. Op de site van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat een overzicht van cao’s in Nederland.

In een cao worden de volgende zaken geregeld:

 • salarisschalen
 • vakantiedagen
 • overwerk
 • pensioenregelingen

Als er sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst kan daar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen van worden afgeweken. Dit kan gunstig zijn omdat je, als werknemer, weet waar je aan toe bent. Maar als je meer loonsverhoging wilt dan in de cao is aangegeven, is het weer een nadeel.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Vroeger gold er een proeftijd van twee maanden ongeacht of je een contract had voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Deze regels zijn veranderd. De duur van de proeftijd is nu afhankelijk van het soort contract:

 • geen proeftijd bij een contract van 6 maanden of korter
 • 1 maand proeftijd bij een contract tussen de 6 maanden en 2 jaar
 • 1 maand proeftijd bij een tijdelijk contract zonder einddatum
 • 2 maanden bij een vast dienstverband, dus contract voor onbepaalde tijd
 • 2 maanden bij een contract voor 2 jaar of langer

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat een tijdelijk contract na 1 juli 2015 maximaal 2 x verlengd mag worden, met een termijn van maximaal 24 maanden. Daarna moet er een periode van 6 maanden tussen zitten voordat je weer tijdelijk bij dezelfde werkgever mag gaan werken. De andere optie is om in vaste loondienst te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

Er is een verschil in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onder primair wordt verstaan:

 • loon
 • vakantiegeld van 8%
 • winstdeling, 13e maand
 • bonussen worden zowel als primair als secundaire arbeidsvoorwaarden gezien

Onder secundair wordt verstaan:

 • pensioenregeling
 • bedrijfs-lease auto
 • onkostenvergoeding
 • verhuiskosten
 • abonnementen
 • tegen inkoopsprijs bedrijfsartikelen lopen

Ontbinding

Arbeidsovereenkomsten kunnen eindigen. Dat kan omdat je een andere baan gevonden hebt, of omdat je contract afloopt. In sommige gevallen kan het ook tussentijds, denk bijvoorbeeld aan:

 • bezuinigingen
 • niet functioneren van de werknemer
 • verstoorde arbeidsverhoudingen.

Hiervoor wordt een ontbindingsverzoek hij de kantonrechter of bij het UWV ingediend, afhankelijk van de oorzaak.

Meer informatie over je arbeidsovereenkomst? Op de website van de Rijksoverheid staan deze en ook andere onderwerpen beschreven.