Arbeidsconflict

Hoe vervelend het ook is, uiteindelijk kunnen we allemaal wel eens in een arbeidsconflict terecht komen. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

 • Reorganisatie
  Bij een reorganisatie kan er van alles gebeuren, of een transitievergoeding, of een andere functie.
 • Verstoorde arbeidsrelatie
  Een verstoorde arbeidsrelatie kan verschillende oorzaken hebben, zoals het niet door een deur kunnen met je leidinggevende.
 • Beschuldiging van diefstal of fraude
  Terecht of onterecht, ontslag op staande voet is dan het gevolg.
 • Disfunctioneren
  Het niet meer mee kunnen komen met de veranderingen, kan ervoor zorgen dat je niet meer functioneert.

Wat is je recht?

Werknemers hebben vaak meer rechten dan ze denken. Een arbeidsverhouding is volgens de wet een gezagsverhouding waarbij de werknemer vaak het onderspit delft. Als de werknemer zich ziek meldt dan wordt de bedrijfsarts en het UWV er bij betrokken. De bedrijfsarts beoordeelt of er sprake is van ziekte. Als dat zo is, wordt deze gewoon doorbetaald. Draait de ziekmelding voornamelijk om het conflict, dan is er niet in alle gevallen recht op doorbetaling. De bedrijfsarts past dan de STECR; de werkwijzer arbeidsconflicten voor bedrijfsartsen en andere arbo-deskundigen toe.

De STECR

Bij het toepassen van de STECR wordt er vaak een interventieperiode van twee weken ingelast. De werknemer wordt in deze periode doorbetaald. De werknemer en de werkgever gebruiken deze tijd om zelf tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan komt de bedrijfsarts met een onderbouwd stappenplan voor beide partijen. Bemiddeling of te wel mediation is daar een onderdeel van.

Mediation

Bij een mediationgesprek is het van belang dat er een onafhankelijke derde is. Beide partijen zijn verplicht mee te werken naar het zoeken naar een oplossing. Recht op loon vervalt als er niet wordt meegewerkt. De werkgever wordt ook gedwongen om zich in te zetten om het conflict op te lossen.

Beëindiging

Lukt het beide partijen niet dan wordt er gestreefd naar een beëindiging van het arbeidsovereenkomst. Vaak lukt het in eerdere stadiums wel om het conflict op te lossen. Tenslotte zijn beide partijen erbij gebaat dat het tot een goed einde komt. In enkele gevallen lopen de spanningen zo hoog op dat het bij de rechter wordt uitgevochten.