Welkom op dé themasite over ontslagrecht

Welke regels gelden bij ontslag? Wat is een geldige ontslagreden? Bestaat er recht op een ontslagvergoeding? Ontslagdossier.nl heeft de antwoorden.

. 
Laatste nieuwsberichten

Hoeveel is de vakantiedag van een zieke werknemer waard?

Bij het einde van het dienstverband betaalt de werkgever openstaande vakantiedagen uit. De waarde van een vakantiedag is gelijk aan het dagloon van de werknemer.

Maar wat nu als de werknemer ziek uit dienst gaat en hij op het laatst nog maar 70% van zijn loon ontving? Is een vakantiedag dan ook nog maar 70% van het dagloon waard?

   

Wet werk en zekerheid aangenomen

Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid instemde, heeft op 10 juni 2014 ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De verschillende onderdelen van de wet zullen op 1 januari 2015 (flexbepalingen), 1 juli 2015 (ontslagrecht en ketenbepaling) en 1 januari 2016 (Werkloosheidswet) in werking treden.

In dit nieuwsbericht geven we een samenvatting van de diverse wijzigingen. Lees voor uitgebreide informatie de eerdere nieuwsberichten over de Wet werk en zekerheid die op Ontslagdossier.nl verschenen. De links naar deze eerdere berichten hebben we in dit nieuwsbericht opgenomen. 

   

Kan werknemer positief getuigschrift afdwingen?

Een werkgever geeft zijn voormalige werknemer niet het getuigschrift waar deze op rekende. Het getuigschrift is volgens de werknemer niet of te weinig positief.

Kan de werknemer dan afgifte van een positief getuigschrift afdwingen? Het Gerechtshof Den Haag deed op 15 april 2004 uitspraak in zo’n zaak. 

   

Eerst AOW’ers ontslaan, dan pas afspiegelen

Met ingang van 1 april 2014 wijzigt het Ontslagbesluit. Met ingang van die datum worden bij een bedrijfseconomisch ontslag eerst de medewerkers ontslagen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De AOW’er die als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag.

Pas als er meer ontslagen vallen dan er AOW’ers zijn, wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Deze nieuwe regel is van toepassing op ontslagaanvragen die op of na 1 april 2014 worden ingediend.

Bericht geplaatst op 27 maart 2014.
   

Wet werk en zekerheid naar de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Over het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel schreven wij een nieuwsbericht. Het uiteindelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel ziet er op onderdelen anders uit. De regering diende een uitgebreide nota van wijziging in en de Tweede Kamer nam ook een aantal amendementen aan. Tijd dus voor een update.