Welkom op dé themasite over ontslagrecht

Welke regels gelden bij ontslag? Wat is een geldige ontslagreden? Bestaat er recht op een ontslagvergoeding? Ontslagdossier.nl heeft de antwoorden.

. 
Laatste nieuwsberichten

Transitievergoeding - uitleg en rekentool

Het zal niemand ontgaan zijn dat met ingang van 1 juli 2015 de kantonrechtersformule en de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag vervallen. De Wet werk en zekerheid (Wwz) introduceert met ingang van die datum bij ontslag de transitievergoeding.

In nieuwsberichten besteedden we eerder al aandacht aan de transitievergoeding, maar vanaf vandaag (4-1-2015) heeft de transitievergoeding zijn vaste plek gekregen op het site-onderdeel 'Ontslagvergoeding'. Ook biedt Ontslagdossier.nl vanaf vandaag een rekentool aan betreffende de transitievergoeding. De rekentool is gemaakt in Microsoft Office Excel en is op de pagina over de transitievergoeding te downloaden (rechtsboven).

   

Het loon voor de berekening van aanzegvergoeding en transitievergoeding

De werknemer met een arbeidscontract voor bepaalde heeft recht op een aanzegvergoeding als zijn werkgever het niet verlengen van het contract niet tijdig aanzegt. En vanaf 1 juli 2015 heeft de werknemer bij ontslag in veel gevallen recht op een transitievergoeding.

De aanzegvergoeding en de transitievergoeding worden berekend aan de hand van het loon van de werknemer. Maar welke looncomponenten tellen mee voor de vergoeding?

   

Hoeveel is de vakantiedag van een zieke werknemer waard?

Bij het einde van het dienstverband betaalt de werkgever openstaande vakantiedagen uit. De waarde van een vakantiedag is gelijk aan het dagloon van de werknemer.

Maar wat nu als de werknemer ziek uit dienst gaat en hij op het laatst nog maar 70% van zijn loon ontving? Is een vakantiedag dan ook nog maar 70% van het dagloon waard?

   

Wet werk en zekerheid aangenomen

Nadat de Tweede Kamer op 18 februari 2014 met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid instemde, heeft op 10 juni 2014 ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De verschillende onderdelen van de wet zullen op 1 januari 2015 (flexbepalingen), 1 juli 2015 (ontslagrecht en ketenbepaling) en 1 januari 2016 (Werkloosheidswet) in werking treden.

In dit nieuwsbericht geven we een samenvatting van de diverse wijzigingen. Lees voor uitgebreide informatie de eerdere nieuwsberichten over de Wet werk en zekerheid die op Ontslagdossier.nl verschenen. De links naar deze eerdere berichten hebben we in dit nieuwsbericht opgenomen. 

   

Kan werknemer positief getuigschrift afdwingen?

Een werkgever geeft zijn voormalige werknemer niet het getuigschrift waar deze op rekende. Het getuigschrift is volgens de werknemer niet of te weinig positief.

Kan de werknemer dan afgifte van een positief getuigschrift afdwingen? Het Gerechtshof Den Haag deed op 15 april 2004 uitspraak in zo’n zaak.