Welkom op dé themawebsite over Ontslagrecht

Toegankelijke informatie over het ontslagrecht

Welke regels moeten bij ontslag in acht worden genomen? Wanneer geniet een werknemer ontslagbescherming? Bestaat er recht op een ontslagvergoeding? Wanneer is sprake van verwijtbare werkloosheid? Dit zijn slechts enkele vragen waarop werkgevers en werknemers bij Ontslagdossier.nl een antwoord vinden.

 
Laatste nieuwsberichten:

Eerst AOW’ers ontslaan, dan pas afspiegelen

Met ingang van 1 april 2014 wijzigt het Ontslagbesluit. Met ingang van die datum worden bij een bedrijfseconomisch ontslag eerst de medewerkers ontslagen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De AOW’er die als laatste in dienst is gekomen, krijgt als eerste ontslag.

Pas als er meer ontslagen vallen dan er AOW’ers zijn, wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Deze nieuwe regel is van toepassing op ontslagaanvragen die op of na 1 april 2014 worden ingediend.

Bericht geplaatst op 27 maart 2014.
 

Wet werk en zekerheid naar de Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is op 18 februari 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Over het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel schreven wij een nieuwsbericht (link). Het uiteindelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel ziet er op onderdelen anders uit. De regering diende een uitgebreide nota van wijziging in en de Tweede Kamer nam ook een aantal amendementen aan. Tijd dus voor een update.

   

Model beëindingsovereenkomst

Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, is het erg verstandig om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst. U kunt dan later bewijzen welke afspraken er zijn gemaakt.

Ontslagdossier.nl biedt u twee voorbeeld / model overeenkomsten aan, waarvan één gratis.

 

Tweede Kamer neemt Wet werk en zekerheid aan

Vandaag heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Het voorstel werd gesteund door de VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, CU, Bontes en de SGP.

Minister Asscher is erg blij

Op de website Rijksoverheid.nl zegt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erg blij te zijn met de brede steun: