Mediation bij ontslag

Wat is mediation?

Bij mediation schakelen twee partijen die een onderling conflict hebben een onafhankelijke deskundige in om tussen hen te bemiddelen. Er zijn verschillende vormen van mediation. Mediation wordt bijvoorbeeld tegenwoordig veel gebruikt om bij echtscheiding tot goede afspraken te komen. Ook op de werkvloer ontstaan regelmatig conflicten. Wanneer ontslag dreigt, kan arbeidsmediation een nuttige mogelijkheid zijn om tot een uitweg uit het conflict te komen.

Kenmerken van arbeidsmediation

Wanneer een werkgever en werknemer in een conflict belanden, kunnen zij ervoor kiezen dit via mediation op te lossen. Dit gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid. Als ze deze weg besluiten te nemen, zoeken ze een onafhankelijke mediator. Die voert met beide partijen gesprekken om de kern van het conflict op te sporen. Arbeidsmediation is dus maatwerk, waarbij de partijen zelf meedenken en oplossingen formuleren. De mediator, maar ook de werkgever en werknemer, hebben tijdens het proces van mediation geheimhoudingsplicht en mogen dus niets van wat besproken is naar buiten brengen.

Toch ontslag?

Ook wanneer ontslag onvermijdelijk is, kan mediation uitkomst bieden. Op zo goed mogelijke wijze afscheid van elkaar nemen is immers voor beide partijen vaak het meest aangenaam.

Voordelen van arbeidsmediation zijn niet alleen dat de onderlinge verstandhouding beter blijft, het is ook beduidend minder kostbaar dan een gerechtelijke procedure. Nadeel is dat de mediator niet de bevoegdheid heeft om, zoals de rechter, bindende uitspraken te doen. Als het mediationproces spaak loopt, volgt dus alsnog een gerechtelijke procedure.

Inschakelen van een deskundige arbeidsmediator

In juni 2014 is de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) opgericht. Eén van de doelen van de VAN is te zorgen voor goedopgeleide en gespecialiseerde arbeidsmediators. Het arbeidsrecht is continu in beweging, dus actuele scholing is essentieel. De VAN organiseert daarom cursussen en andere bijeenkomsten voor haar leden. Op deze wijze kunnen leden een keurmerk krijgen, en zo laten zien dat zij goed gekwalificeerde arbeidsmediators zijn.

van-header

Het keurmerk is dus een manier om de kwaliteit te waarborgen, maar vormt ook een aanbeveling voor de mediator naar de cliënt. Via de VAN kunt u dan ook een geschikte arbeidsmediator bij u in de buurt vinden, als u met ontslag bedreigd wordt.